Energetske potrebe čoveka su definisane kao »energetski unos uravnotežen sa energetskim rashodom, koji treba da održi energetsku ravnotežu osobe, čija je uhranjenost i telesni sastav, kao i stepen fizičke aktivnosti sasvim u skladu sa dobrim zdravljem. Ako se radi o deci, trudnicama ili dojiljama, energetske potrebe uključuju energiju potrebnu za rast tkiva ili sekreciju mlijeka».

Energetski bilans ili ravnoteža je stanje u kome telesna masa ostaje ista, zato što je količina energije koja se unese ishranom, ravna njenoj potrošnji. Organizam zadovoljava dnevne energetske potrebe unosom ugljenih hidrata, masti, belančevina i alkohola.

Sagorevanjem 1 grama masnoće (lipida) stvara se 9,3 kcal; šećera (ugljenih hidrata) 4,1 kcal, belančevina (proteina) 4,1 kcal i alkohola 7.1 kcal. U kontekstu humane aktivnosti energija se izražava u kilodžulima – jedinica rada ili kao kilokalorije, što je jedinica za toplotu (količina toplote koja je potrebna da poveća temperaturu 1 kg vode za 1 stepen C). Mi ne jedemo kalorije, mi jedemo hranu koja snabdeva organizam energijom izraženom u kilokalorijama.

Energetske dnevne potrebe su bazirane na sumi potreba za bazalni metabolizam (BM) tj. RMR (ili REE), postprandijalnu termogenezu ili metabolički odgovor na unos hrane (TEF) i fizičku aktivnost (PAL). Doprinoseći činioci u formiranju energetskih potreba su različiti:

  • veličina (masa) tela,
  • telesni sastav,
  • uzrast,
  • pol,
  • postprandijalna termogeneza,
  • genetski faktori,
  • hormonski status,
  • zdravstveno stanje organizma,
  • pojedini elementi životne sredine.

Šta je to bazalni metabolizam?

Bazalno metabolički indeks ili nivo je minimalna količina energije koja je potrebna za telo koje potpuno miruje u stanju ležanja sa zatvorenim očima. Najčešće se u rutinskom radu, procena količine potrebne energije za bazalni metabolizam izjednačava sa energijom potrebnom za stanje mirovanja tzv. resting – u stanju mirovanja metabolički indeks (RMR resting metabolic rate). Resting metabolički indeks (RMR-resting metabolic rate) ili preostala energija za potrošnju (REEresting energy expenditure) predstavlja procenu bazalnog metaboličkog indeksa koji je predviđen za energetsku potrošnju nakon 5-6 h bez unosa hrane ili primene vežbi. Vrednosti bazalnog metabolizma uslovljene su godinama, polom i telesnom masom. Za muškarca od 65 kg je oko 7.56 MJ/d, a za ženu od 55 kg oko 5.98 MJ/d.

Postprandijalna termogeneza ili metabolički odgovor na unos hrane (TEF-thermic effect of food), predstavlja utrošak energije potrebne za proces unosa, digestije, apsorpcije hrane i transporta pojedinih sastojaka hrane kroz crevni epitel. Učestvuje sa 5-10% u energetskom rashodu pri mešovitoj ishrani, a najviši je za belančevine, potom za šećere i masti.

Energetska potrošnja nastala aktivnošću tokom rada i u toku slobodnog vremena označava se kao energija potrebna za fizičke aktivnosti EFA (Physical Activity Level-PAL) sastoji se od različitih aktivnosti označenih kao «indeks fizičke aktivnosti» tj. Physical Activity Ratio-PAR, koji predstavlja težinu fizičke aktivnosti koja obuhvata energiju potrebnu za mirovanje u krevetu, profesionalnu i neprofesionalnu aktivnost.

Tekst: Marko Popin

Marko Popin
Latest posts by Marko Popin (see all)
sr_RS