Kada se govori o sredstvima u okviru sportskog treninga ili časa, misli se na vežbe koje utiču na neka svojstva organizma. Tako su vežbe sredstva za obuku plivačke tehnike. Njima se vrši sama obuka veština koja grade plivačke tehnike. Platonov (Stefanović i Jakovljević, 2004) sredstva sportskog treninga, u odnosu na vrstu sportske pripreme, deli na trenažna sredstva koja utiču na poboljšanje: tehnike, taktike i kondicije. U odnosu na kriterijum sličnosti prema sportskoj disciplini – grani , na opšte pripremne, usmerene, specifične i takmičarske.

Rekviziti mogu imati ulogu u obučavnju plivačkih tehnika, igrama za decu u obuci neplivača ili elementarnim igrama vezanim za trenažne procese mladih plivača. Tada se koriste rekviziti različitih boja i dimenzija, oblika koja doprinose motivacionom delu igre, ali rekviziti se koriste za kondicionu pripremu plivača i usavršavanje plivačke tehnike u skladu sa antropometrijskim karakteristikama plivača.

Rekviziti se grubo mogu podeliti na one:

 • koje se koriste u obuci neplivača i
 • one koje se koriste u trenažnom procesu plivača.

Rekviziti u obuci neplivača

Za obuku plivačke tehnike su važna sredstva – vežbe za učenje i poboljšanje tehnike (Jevtić, 2008; Jevtić, 2011). U obuci plivanja to su vežbe za obučavanje veština koje čine tehniku rada nogu – udaraca, vežbe za tehniku rada ruku – zaveslaja, vežbe disanja, i vežbanja kojima se cela tehnika izvodi u olakšanim uslovima (bez disanja), odnosno realnim i uslovima pune koordinacije (sa disanjem). U plivačkom sportu postoje mnogobrojni rekviziti koji pomažu i olakšavaju, neke zadatke obuke i treninga. Rekviziti koji se koriste u treningu mogu biti oni koji se odnose na pripremu u vodi i oni koji se koriste van vode u procesu kondicione pripreme plivača. U procesu obuke neplivača, naročito u periodu navikavanja na vodu su poželjni pomoćni rekviziti, kako bi se dete kroz igru i veću mobilnost brže naviklo na vodu. Ti rekviziti su obično razne igračke, plutajući predmeti koji su u fazi navikavanja na vodu zanimljiva deci. Neki od rekvizita su: plutajuće strunjače, lopte, plivajuće figure, igračke, figurice različitih oblika, tonuće figure, igračke, kantice, sunđeri, sunđeraste zmije… Ovi rekviziti i slični rekviziti su poželjni u fazi odvikavanja od straha i navikavanja na vodu, za naredne periode i faze obuke (ronjenje, plutanje, gledanje pod vodom kroz igru) i pomoć nastavniku tokom obuke.

                                                                                                                                                                       

                           Slika 2. Plvak za plivanje                                    Slika 3. Daska za plivanje

Rekviziti koji su najzastupljeniji u praksi kako u treninga plivača, ali i neplivača su ,,plivačke daske“ i „plovci“ (slika 2 i 3).

Stiroporska daska (slika 4) poboljšava rad nogu kod neplivača ili plivača u obuci plivačke tehnike. Ruke su nepokretne što stavlja punu pažnju na rad nogu i stvaranje mišićne mase na nogama. Stiropor ne izaziva trenje, niti iritira kožu. Stiroporski plovak koristi se za razvoj gornjeg dela tela. Imobiliše noge i plivanje se vrši samo gornjim delom tela.

Ovaj rekviziti inače služi u treningu plivača za jačanje nogu. U rekreativnom plivanju može imati istu svrhu, ali i može služiti za druge svrhe. Na primer, plivanjem nogama s perajima može se držati daska rukama s glavom van vode i imati potpuni „pregled“. Ukoliko se radi sa neplivačima daska služi za održavanje na vodi, vežbe za održavanje položaja tela.

                                                                                           Slika 4. Stiroporska daska

Oslonac za podlakticu podstiče pravilan ulazak ruke u vodu, koristeći čitavu podlakticu (od prstiju do lakta) (slika 5). Drži šaku, zglob i podlakticu u pravilnom položaju i ne dozvoljava zglobu da se pomera. Podržava ispravan zaveslaj postavljajući lakat u ispravan položaj. Ovaj rekviziti se najviše koristi kod obuke tehnike plivanja kraul. Pravi se u dve boje, različlitih veličina: plave za decu ispod 12 godina, žute za odrasle.

Slika 5. Oslonac za podlakticu

Da bi povećali opterećenje na mišiće ruke postoje plivačke lopatice. Ima ih raznih veličina, ali najčešće se za početak koriste one koje su površinom nešto veće nego dlan plivača. Osim što će plivač plivati brže i trošiti znatno više energije, plivačke lopatice su jako korisne za pravilno tehničko izvođenje elemenata plivanja, jer nedozvoljavaju plivanje sa „spuštenim laktom“ kada je otpor vode na ruku mali. Pri korištenju ovog rekvizita mora se obratiti pažnju da plivač koristi jednu traku, jer je lopatica najčešće izrađene od plastike i vrlo tvrde i može doći do povređivanja ostalih osoba u bazenu. Navešću nekoliko primera lopatica koje se danas koriste u savremenom plivačkom svetu.

Bolster lopatice koriste se za učenje položaja „visoki laktovi“ (slika 6). Ove lopatice poboljšavaju vertikalni položaj podlaktice. Ne dozvoljavaju ručnom zglobu da se savija; uključuje mišiće podlakticu i ruku kako bi se postigla jednaka upotrebu sile. Inovativni dizajn lako podešavajuće trake, drži zglob na mestu i u pravilnom položaju. Bolster lopatice pomažu pri stvaranju mišićne mase pa se mogu koristiti i kod poboljšanja fizičke pripreme plivača u kondicionom treningu. Ovaj rekvizit obezbeđuje razvijanje zaveslaja iz podlaktice i pomaže pri držanju lakta u viskoj poziciji stvarajući veću prolaznost kroz vodu.

Slika 6. Bolster lopatice

„Agility” lopatice su dizajnirane bez kaiša, bez napora uče plivače da postavljaju pravilno šaku pri svakom zaveslaju (slika 7). Zbog dizajna lopatica, bez kaiša, prilikom nepravilne tehnike dolazi do njihovog spadanja sa plivačeve ruke i to je njihova osnovna odlika, jer „teraju“ plivača da tehniku zaveslaja izvodi pravilno te zbog toga imaju neverovatnu primenu u obuci tehnika plivanja. Ispupčen dizajn ovih lopatica unapređuje rano hvatanje vode i podstiče plivača da održi vertikalni položaj podlaktice. Ove lopatice se mogu koristiti kod sve četiri tehnike plivanja.

Slika 7. Agility lopatice

„Instinct” lopatice su ergonomski unapređen dizajn. Instinct lopatica pomažu plivačima da isprave položaj šake dok plivaju (slika 8). Dizajn bez trake pojačava svesnost zaveslaja i naglašava njegove nepravilnosti, čineći ih lakšim za prepoznavanje. Ove loptaice se koriste za ispravljanje pogrešno naučene tehnike plivanja ili u obuci plivanja za pravilno postavljanje šaka i laktova u vodu. Ispupčen dizajn Instinct lopatica, takođe, unapređuje rano hvatanje vode i podstiče plivače da održe polažaj visokih laktova. Ove prilagodljive lopatice se mogu koristiti kod sve četiri tehnike plivanja u njihovom daljem usavršavanju.

Slika 8. Instict lopatice

Tek tok je moderan čujni rekvizit za vežbanje i održavanje položaja kukova (slika 9). Obaveštava plivača o položaju zaveslaja i omogućava pravilnu rotaciju kukova. Ovaj plivački specifični rekviziti poboljšava položaj tela i kukova plivača. Loptica u kapsuli na kaišu stvara zvuke pri rotaciji kukova. Može se koristiti za sve 4 tehnike plivanja. Rotacija kukova je bitna za kraul i leđnu tehniku plivanja, a rad kukova za prsnu i delfin tehniku plivanja. Primenom ovog rekvizita povećava se snaga mišića pregibača trupa i trbušnih i leđnim mišića i poboljšava tajming kod plivača te se stoga može koristiti i u trenažnom procesu namenjenim podizanju fizičke forme. Tek tok pomaže pri određivanju tempa zaveslaja i povećava efikasnost korišćenja mišića.

                                                                                                                                                                                         

Slika 9. Tek Tok

Postoje nedoumice oko korišćenja pomoćnih rekvizita u obuci plivanja, jer sa njima na veštački način podstiče plovnost tela u vodi, ali stručna javnost prema ovome ima dva stanovišta i to (Jevtić, 2008):

 • pomoćni rekviziti su prednost u obučavanju:
 1. neposredna mobilnost u vodi, samim time i veća socijalna aktivnost i kooperativnost polaznika;
 2. instruktor može da radi sa celom grupom, da eksperimentiše sa metodama i upotpunjuje časove sa zabavnim aktivnostima;
 3. mogućnost obuke u dubokoj vodi;
 4. doziranje aktivnosti i pauze;
 5. neki od njih se mogu izduvati i tako postepeno smanjiti oslonjenost na iste, zadržavajući momente psihološke prednosti njihovog korišćenja.
 • Pomoćni rekviziti su slabost u obučavanju:
 1. relativna bezbednost polaznika;
 2. relativna sloboda i ograničenost mehanike kretanja delova tela kojima se izvode propulzivni mehanizmi rada ruku;
 3. uzrok incidentnih situacija ako bi se u grupi početnika tražilo njihovo pridržavanje nogama;
 4. polaznici postaju zavisni od ovakve pomoći, tako da period odvikavanja može trajati dugo;
 5. njihova cena i mogućnost da se nabave na našem tržištu čine ih ograničenim u upotrebi.

Treba naglasiti da se ovo odnosi na rekvizite na naduvavanje kao što su pojasi, naramenice i obruči, a ne i na ,,plivačke daske“ i ,,plovke“ koji su rekviziti od značaja za obuku, napredak u obuci i treningu plivača.

Pomoćni rekviziti, koji na veštački način podstiču plovnost tela, stvaraju zavist kod polaznika od ovakve vrste pomoći. U obuci plivačkih tehnika se najviše koriste daske za plivanje, a ređe plovci (koriste se za uvežbavanje tehnike rada ruku). Plovci se koriste za podsticanje plovnosti i stabilizaciju trupa tokom obučavanja i usavršavanja mehanizma zaveslaja, ali i u kondicione svrhe. U koju svrhu će se koristiti plovci ili daske, to zavisi od nivoa učenika i cilja vežbe.

Rekviziti u trenažnom procesu plivača

Oblik rada na kondicionoj pripremi plivača ranije se bazirao isključivo na rad u vodi, međutim, evoluiranjem samog plivanja zahtevi u području kondicione pripreme plivača postali su složeniji i zahtevniji. Danas postoji čitav niz dopunskih rekvizita (ekspertnih sistema) za razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti plivača.

Kao i u svakom sportu tako i u plivanju metodički organizacioni oblici rada zauzimaju važno ulogu radi poboljšavanja motoričkih sposobnosti i izvođenja motoričkog kretanja. U odabiru metodičkih organizacionih oblika rada i plivačkih rekvizita, važno je da to sprovodi stručna – pedagoška osoba koja tačno zna šta treba koristiti s obzirom na određeni period treninga, postavljeni plan i program, te ciljeve i zadatke treninga. Zbog nedostatka prostora, u ovom slučaju staza za plivače u bazenu, važno je da treneri profesionalno i pravilno odaberu kojim će se metodičkim oblikom rada i rekvizitima (postoje određeni koji mogu naneti povredu drugom plivaču- lopatice) trening snage ili bilo koji drugi tip treninga sprovoditi. S obzirom da je plivanje zahtevan sport u kojem se treninzi provode najčešće u frontalnom obliku rada treba se navesti da u specifičnom periodu pripreme plivača postoj treninzi koji se odnose na održavanje i poboljšavanje snage i brzine u vodi gde se koriste pravilno izabrani i stručno primenjeni rekviziti, a broj rekvizita na treningu može odrediti način primene. Koji će se rekviziti koristiti na treningu zavisi najviše od cilja i zadataka samog treninga, o znanju i stručnosti trenera, te samom planu i programu i uslovima rada. Zbog toga svaki plivački trener treba da razmišlja ne samo o obimu treninga nego svakako i kvalitetu primenjenog rekvizita. Osim svih predhodno navedenih razloga, svakako se u odabiru rekvizita mora uzeti u obzir, uzrast plivača, kvalitet samog plivača (znači dali se nalazi na nivou gradskog prvenstva, državnog ili evropskog i svetskog prvenstva), sadržaj treninga, kao i o broju plivača na treningu.

Jedan broj plivačkih rekvizita koristi se samo u kondicione svrhe plivača. Navešću neke od njih: lopatice za šake (slika 10), peraja (slika 11). Peraja dodaju snagu nogama i moć pokretima nogu. Peraja se mogu koristiti za otvorenu vodu i bazene. Održavaju plivača u plovnom stanju i smanjuju vučnu moć tela.

                                                                                                                                                        

               Slika 10. Lopatice za šake                                                                                         Slika 11 Plivačka peraja

PDF peraja su dizajnirana asimetrično (slika 12). Pomažu pri održavanju položaja stopala ka unutra, samim tim stvarajući naviku da taj položaj stopala održe tokom treninga. Podesiva veza za pete. Stvara savršeno odgovarajuća peraja, koja dozvoljavaju vašim nogama fleksibilno savijanje. Povećavaju snagu u nogama, brzinu stopala i fleksibilnost zglobova kod sve 4 plivačke tehnike.

Slika 12. Pdf peraja

Zumersice Z2 su peraja sa kratkom oštricom (slika 13). Peraja se kortiste obučavanje i unapređivanje tehnika leđno, kraul, a pogotovo se ističe njihova primena kod kraćih deonicama (50 ili 100 m). Dizajnirane su sa zatvorenom petom. Peraja se prilagođavaju svakom stopalu. Propuštaju vodu da prolazi kroz peraja. Efikasno guraju plivača prema napred dok neguje balansirane zaveslaje (rukama i nogama). Flex Box – ojačava kolena i mišiće butina tako što skuplja vodu pri gornjem udarcu.

Slika 13. Zumersice Z2

Wave ili Foil monoperaja su namenjena mladim plivačima, uz pomoć kojih uče pravilan delfin udarac nogama (slika 14). Sigurne su za upotrebu u bazenu, jezeru ili moru. Wave monoperaja jačaju mišiće nogu i stvaraju sigurnijeg plivača. Napravljena su za pravilno savijanje i uz njih ide prilagodljiva traka za pete, čineći ova peraja odličnim za plivače početnike, što ukazuje da se mogu koristiti i kod obuke plivačke tehnike. Imaju brzo otpuštajuću traku za dodatnu sigurnost i lako prilagođavanje svakom stopalu.

                                                                                                                                                            

                               Slika 14. Wave i Foil monoperaje za delfin tehniku plivanj

Rekviziti kao što su padobrani, kofice i sunđeri koji se zakače za plivača i povećavaju otpor vode (slike 15, 16 i 17), disaljke. Otpor vode mogu da povećaju i elastične gume koje se zakače za plivača, ili plivanje sa otporom blokovnih tegova. Navedeni rekviziti se koriste u fizičkoj pripremi plivača, kada je tehnika automatizovana i dovedena na viši nivo, kako dodatna opterećenja ne bi narušila izvođenje pokreta, pogotovo rada nogu ili ruku.

                                                                                                                                                                                    

                                      Slika 15. Kofice za plivanje                  Slika 16. Plivački sunđeri

Plivački padobran obezbeđuje povećanje snage kod plivača (slika 17). Povećava se otpor vode prilikom plivanja, a time se utiče na jačanje mišića. Primenjuje se u kondicionoj pripremi plivača kako bi povećali snagu i izdržljivost.Podiže zamahe ili zaveslaje na viši nivo tokom svakodnevnog treninga. Razvija otpornost, gradi mišićnu masu, povećava izdržljivost i brzinu plivanja.

Slika 17. Plivački padobran

Kupaći sa stvaranjem otpora sa dva lica (slika 18). Ove kupaće gaće kod plivača koriste se za trening otpornosti i jačanje muskulature, jer se povećava otpor vode. Kupaće gaće se pune vodom stvaraju dodatni otpor kao što to čine tegovi. Efekat otpora povećava snagu i izdržljivost kod plivača koji ga nosi. Dizajnirane su tako da se nose preko kupaćeg kostima.

Slika 18. Kupaći za stvaranje otpora

Ultimate kupaće gaće služe za treninaranje sa velikim otporom (slika 19). Koriste se za razvijanje snage i izdržljivosti plivača. Ove kupaće gaće za razliku od prethodno navedenih poseduju još četiri dodatna džepa koja „hvataju“ vodu i povećavaju otpor. Otpor vode doprinosi razvijanju snage i obima mišića. Kada se kupaći ne nosi povećava se brzina plivanja. Materijal je 100% mrežasti poliester koji je otporan na oštećenja od hlora ili Sunca.

Slika 19. Ultimate kupaće gaće

Disalice za plivanje omogućavaju disanje sa lakoćom i koncentraciju na tehniku tokom plivanja (slika 20). Dizajn disalice je takav da ne smeta nosu.

Zakrivljena jednosmerna cev dozvoljava neometano disanje pod vodom. Ako je disalica zakrivljena plivači mogu da se fokusiraju na tehniku bez prekidanja.

Zakrivljeni dizajn omogućava pravilan položaj glave koji je jako bitan kako se ne bi narušilo držanje celog tela na površini vode.

Sa pojačanom stabilnošću, Freestyle disalica (slika 21) omogućava plivanje u celokupnom rasponu pokreta, uključujući i okret.

                                                                                                                                                                   

                 Slika 20. Disaljka (disalica) za plivanje                  Slika 21. Freestyle disalica

Kardio-nastavak za disalicu smanjuje dotok vazduha i omogućava poboljšanje kardiovaskularnog treninga (slika 22). Koriste se pri treninzima aerobnog tipa plivača kada se želi povećati aerobni kapacitet što im i samo ime kaže. Pre svega koriste je vrhunski plivači, dok se slabo ili nikako ne koristi kod početnika koji ulaze u program dugoročnog sportskog razvoja plivača, kako ne bi narušili tehniku plivanja.

Slika 22. Kardio nastavak za disalicu

Jedan od jednostavnih načina kako povećati otpor vode u svrhu kondicione pripreme plivača, može da bude plivanje u majici ili šorcu ili gaćama sa otporom. Treba napomenuti da plivanje u majici, kao i preterano korišćenje ovakvih rekvizita mogu dovesti do pogoršanja tehnike plivanja tako da se oni u treningu plivača ograničeno koriste.

Pored navedenih rekvizita,plivači još koriste i:

Monitor (Aqua pulse) za praćenje otkucaja srca (slika 23). Omogućava slušanje otkucaja srca dok je plivač u pokretu. Zvuk otkucaja se prenosi preko vilične kosti do untrašnjeg uva. Nisu potrebne slušalice. Monitor se oglašava na svakih 10 s, 20 s, 5 min (slika 9).

Slika 23. Aqua pulse monitor

Štoperice 3×100 i 3×300 (slika 24). Ekran prikazuje vremena u 3 reda. Vremena se mogu podesiti na ukupno ili podeljeno. Beleži prolazno vreme do 300 puta i ima mogućnost pregleda prolaznih vremena ukupno ili po krugovima.

Slika 24. Štoperica

Zvučni metronom. Uređaj pišti u određenom vremenskom intervalu (slika 25). Svaki put kada čujete pisak zakoračite ili zamahnete rukom. 3 tipa korišćenja:

Tip 1: Jedan pisak na 1/100 sekundi (može se podesiti od 0.20-99.99 s);

Tip 2: Tri puta u sekundi (vreme je od 1:00-9:59 min.) i

Tip 3: Jedan zvučni pisak u potezima u minuti.

Tempo trener se može sinhronizovati sa štopericom ili satom. Baterija se može menjati. Pluta na vodi. Zakačka za kopnene sportove je uključena. Koristi se isključivo za kondicionu pripremu vrhunskih plivača, kod kojih je tehnika dobro razvijena i automatizovana, kako bi neometano mogli pratiti tempo zaveslaja-

Slika 25. Zvučni metronom

Freestile Breather Kit (slika 26) je poseban par naočara opremljeni odvojenim listova koji olakšavaju disanje kod plivača. Posebno je interesantan za plivače na duge staze. Pomaže u regulaciji disanja koje je jako bitno za sve plivače. Smanjuje otpor vode prilikom plivanja (čeoni otpor).

Slika 26. The Freestyle Breather Kit

Plivački korzet (slika 27) je deo moderne plivačke opreme i deo trenažnih rekvizita koji je sve više zastupljen kod plivača jer dovodi telo u pravilan horizontalan položaj za plivanje je jako bitan pravilan (neutralan) položaj kičme, a ovaj korzet baš to omogućava svojim specifičnim modelom koji se stavlja na kičmu plivača i fiksira oko trupa. Obezbeđivanjem pravilnog položaja, plivač ostvaruje mnoge prednosti u vidu mehanike pokreta. Ovaj korzet obezbeđuje ispravljanje lumbalnog dela kičme, obezbeđuje bolje startne pozicije pogotovo kod plivanja leđnim stilom. Obezbeđuje bolju efikasnost mišića sa prednje strane trupa i pelvi trohanterične regije. Korzet se može koristiti za svaku vežbu na treningu plivača.

Slika 27. Plivački korzet

Držač glave u horizontalnom položaju (slika 28). Pravilna tehnika plivanja danas ukazuje na pravilan položaj glave i kičme i njihovo poravnanje, koje je ključno za efikasno plivanja i mehaniku pokreta. Kada se ovaj rekvizit postavi na potiljak plivača, uređaj bi trebao da bude neprimetan dok plivač pliva. Ovaj rekvizit drži glavu u pravilnom položaju što obezbeđuje podizanje kukova, što dovodi do smanjenja otpora u plivanju i povećanje mehanike pokreta trupa. Primenjuje se kod sve četiri tehnike plivanja.

Slika 28. Držač glave u horizontalnom položaju

Hidro hip (slika 29) je rekvizit koji služi za jačanje mišića plivača. Rekvizit ima dvojaku funkciju, sem što vrši jačanje mišića, on pomaže pravilnoj rotaciji kukova i bržem plivanju. Peraja na strani stvaraju otpor vode i samim tim obezbeđuju jačanje mišića. Može se koristiti za različite tehnike plivanja. Poboljšava rad kukova za kraul i leđnu tehniku, i takođe se koristi kod leđne tehnike kako bi sprečio spuštanje laktova. Poboljšava tempo zaveslaja. Pomaže plivačima da se brže rotiraju, i da te rotacije budu simetrične.

Slika 29. Hidro hip

Plivački dodaci

U plivanju, većina vrhunskih plivača danas koristi određene plivačke dodatke koji se mogu svrstati u plivačke rekvizite jer pomažu plivačima da ostvare bolje rezultate.

Ovde spadaju:

Čepovi za uši (slika 30) koji su specijalno dizajnirani da spreče prodiranje vode i preduboko stavljanje, kako se ne bi povredile uši tokom plivanja. Prave se u univerzalnim veličinama.

Slika 30. Čepovi za uši

Štipaljka za nos (slika 31) sprečava prodiranje vode u nos. Napravljena je od kvalitetnog silikonskog materijala i ima ih u univerzalnim veličinama. Ne koriste svi plivači ove štipaljke. Ne preporučujemo se kod početnika kako bi se pravilno naučilo disanje.

Slika 31. Štipaljka za nos

Čarape za vodu (slika 32) se koriste da bi se sprečilo grebanje i žuljanje peraja i monoperaja. Izrađene su od neoprana i koriste se samo uz korišćenje peraja. Ne daju neki veliki otpor tako da u pružanju otpora ne mogu da se koriste kao drugi navedeni rekviziti.

Slika 32. Čarape za vodu od neoprana

Svimsens je revolucionarni ekspertni sistem marke Finis koji se koristi za trening vrhunskih plivača. On je jedan uređaj, koji snima podatke veoma različitih performansi (slika 33). Monitor se nalazi na zglobu plivača u obliku sata. On može da beleži otkucaje srca plivača, preplivanu deonicu, broj zaveslaja. Može da bude sa tempomatom, odnosno da zadaje ritam plivanja, vreme plivanja, udaljenost u vidu napravljenih krugova – okreta. Svimsensov uređaj zajedno sa monitorom pruža revolucionarni stepen informisanosti o stanju plivača i njegovim karakteristikama, što je ključno za praćenje i unapređenje učinka plivača.

Slika 33. Svimens sat

__ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________

Prikazani rekviziti koriste se za obuku neplivača, usavršavanje plivačke tehnike i kondicionu pripremu plivača.

Primenom odgovarajućih rekvizita u plivanju, obuka neplivača je olakšana i očekuje se efikasnija obuka svih plivačkih tehnika. Najveći napredak bi se mogao očekivati u prostoru fizičke pripreme plivača.

Zbog očekivanih pozitivnih efekata korišćenja rekvizita, u obuci neplivača i u obuci plivačkih tehnika neophodno je da se plivački rekviziti koriste u što većoj meri. Na ovaj način plivanje i obučavanje plivačkih tehnika približila je decu ovom sportu i olakšava pravilno izvođenje tehničkih elemenata.

U narednom periodu može se očekivati i dalji napredak primene i upotrebe, modelovanja rekvizita koji će sigurno obezbeđivati bolje rezultate kako u oblasti obučavanja, tako i u oblasti kondicione pripreme plivača.

Treba istaći da postoje određeni rekviziti koji se primenjuju i na suvom, ali su manje specifični u radu sa vrhunskim plivačima.

Generalno se može zaključiti da će upotreba plivačkih rekvizita najviše zavisti od umešnosti trenera, njegovog obrazovanja i interesovanja za plivačke rekvizite. Koliko trener bude bio zainteresovan za upotrebu i usavršavanje toliko će njegovi plivači biti u mogućnosti da koriste adekvatne rekvizite.

Milorad Jaksic
Latest posts by Milorad Jaksic (see all)