Plivačke daske se vrlo često koriste tokom plivačkog treninga. U ranoj dobi plivača, daska je neophodna kako bi se savladale osnove plivačkih tehnika, međutim postavlja se pitanje kako daska utiče na kvalitet treninga kod već formiranih plivača.

Malo toga se zna na ovu temu, do nedavno bi se reklo da je ova tema nebitna. Međutim postoji mnogo pokazatelja koji govore o varijacijama u celokupnom trenažnom procesu tokom upotrebe plivačke daske.
Dr. Rušol se prvi pozabavio ovom temom kada je sugerisao na upotrebu plivačkih daski isključivo u pripremnom periodu. Druge kritike na račun plivačke daske dolaze od strane biomehaničara koji upozoravaju na opuštenost tela plivača tokom upotrebe plivačke daske što automatski dovodi do “pada” kukova dublje u vodu. Time se narušava celokupna tehnika plivanja i stvara se stanje koje ne odgovara potrebama celokupne plivačke tehnike. Plivačka daska omogućava plivačima da sakriju eventualni problem sa stabilnošću trupa u vodi.
Najnovija istraživanja tek sprovedena na vrhunskim plivačima govore da je uzrok za lošu poziciju glave tokom plivanja (suviše podignut pogled) prevelik obim isplivan sa plivačkom daskom. (Virag, 2014)
Sa druge strane postoje i beneficije koje se dobijaju primenom plivačke daske u trenažnom procesu. Plivačka daska može obezbediti volumen i varijabilnost tokom trenažnog procesa, izolovati rad nogama posebno kod diktiranja tempa kod takvaog rada. Odlična je njihova upotreba tokom oporavka od povreda gornjih ekstremiteta. I pored toga postavlja se pitanje koliko se te beneficije mogu preneti u stvarno plivanje i primeniti u plivačkoj tehnici. Na to pitajnje još uvek nemamo odgovor.
Činjenica je da postoji veliki nedostatak u saznanjima o upotrebi plivačke daske u trenažnom procesu. Iz tog razloga treba se voditi postojećim saznanjima i primeniti ih u radu. Ona govore da sa plivačkom daskom treba oprezno, vrlo je korisna u pripremnom periodu, dok preterana upotreba može dovesti do stvaranja lažne stabilnosti u vodi i narušavanja tehnike plivanja.
Djordje Agbaba
Latest posts by Djordje Agbaba (see all)