Ko je danas siguran u vodi? Šta je deci potrebno reći kada krenu sa društvom na bazen, reku… da se kupaju? O tome smo pričali. Sa druge strane, koliko su nam deca sigurna na časovima plivanja? Koja i kolika je odgovornost nas trenera? Da li svaki trener treba da ima i završenu obuku za spasioca, prvu pomoć, bez obzira što na bazenu postoji spasilac?

Pitanja ima mnogo, a odgovor je samo jedan: Decu da plivaju, potrebno je da obučava isključivo stručan kadar u svakom smislu. Jer, naša deca treba da su sigurna i bezbedna u vodi i oko vode. Kasno je da mudrujemo i tražimo krivca kada se već nešto desi. Ali da, odgovornost je na svima nama.

Svaki trener plivanja treba da edukuje svoje plivače. Jer, prevencija, i bezbednost su na prvom mestu:

  • Naučite decu osnovnim spasilačkim veštinama kroz igru: Uključujući okretanje u stranu, okretanje na i u vodi, održavanje plovnosti sa i bez pomagala i ponašanje nakon skoka ili pada u vodu. Neka plivaju obučeni u majci, bez naočara i tada im iscenirajte situaciju kako da pomognu drugom u vodi. Danas ovim veštinama, sve više se uče i bebe.

  • Podsetite decu da oni nisu spasioci: Svaki put kada imate priliku podsetite decu, da oni nisu spasioci, i da je bitno da prvo zaštite sebe, da ne bi bila dupla tragedija. Podsetite ih da ukoliko nema spasioca u okolini, ili starije osobe koja može da pomogne, prvo što treba da urade jeste da pronađu neko plutajuće sredstvo (daska, lopta, plastični kanister za vodu) ili kanap (majca, pantalone, kajš, grana) kako bi dobacil osobi koja se davi.

  • Steknite poverenje: Deca treba da osete da su sigurna sa vama i da zadobiju poverenje. Zbog toga se često dešava da deca koja se zbog nečega boje vode, hoće da uđu u bazen, samo sa trenerom, iako je roditelj tu.

  • Simulirajte najgori scenario: Šta raditi kod nestašne dece koja skaču i ne slušaju ni kada im se ponovi hiljadu puta… Trener je taj, koji je «gazda» na bazenu. Kod takve dece, pokušajte da iscenirate takvu situaciju u kojoj će im se pokazati na njihovom primeru, bez obzira da li su plivači ili početnici, šta može da im se desi. Kada ih pustite uz stručan nadzor, da se «nagutaju» vode, siguran sam da će se opametiti, radi svoje ali i bezbednosti drugih na bazenu.

  • Trener i «vratar»: Trener je taj koji treba poslednji da izađe sa bazena i «zaključa vrata». Na njemu je sva odgovornost. Ukoliko postoji spasilac, onda je on ta osoba. Trener je svakako tu da proveri da se slučajno neko nije vratio od dece na bazen, jer je zaboravio naočare ili peraja, a dešava se…Verujte, bilo je kobnih ishoda.

  • Oči na leđima: Svaki trener treba da predvidi brojne situacije, a pre svega da ima «oči na leđima»! Neophodno je da uvek nadgledate ne samo svoju grupu plivača, već i decu koja su ili pored bazena ili na času kod drugog trenera. Jednim okom uvek posmatrajte posetioce koji su kraj bazena, jer dovoljan je sekund da se desi tragedija.

Utapanje, davljenje u vodi, uglavnom dolazi veoma tiho, a odnosi ono što nam je drago veoma brzo. Kasno je kada se već nešto desi. Zato, nikada ne sklanjajte pogled sa deteta kada je u blizini vode ili u vodi, jer sekunda naše nepažnje može da nas košta!

Odgovornost naravno nije jedino na trenerima, već na svima nama. Zato edukujte svoje trenere, oni neka edukuju decu. Ali nemojte da zaboravite da edukujete i roditelje. Imajte na umu, da svaka prevencija, edukacija o bezbednosti u vodi i oko vode potencijalno može spasiti nekome život!

Vladimir Anusic
Latest posts by Vladimir Anusic (see all)